De eerste stap in de NovelCure methode (zie Over NovelCure) is een uitgebreid bloedonderzoek.

Een set met bloedbuisjes, instructies, intakeformulieren en retourenvelop, kan bestelt worden door op de link "Startpakket aanvragen" te klikken, helemaal rechtsboven aan de pagina op deze website. Een lokale prikdienst kan gebruikt worden voor het afnemen van de bloedmonsters, die daarna veilig naar NovelCure worden teruggezonden. De afzender ontvangt een bevestiging van ontvangst en uitleg over de verdere procedure. De bloedmonsters worden gecentrifugeerd en het serum wordt ter analyse naar het laboratorium verzonden.

Meer dan 10 jaar studie en onderzoek

Na enkele weken volgt de gedetailleerde uitslag van de bloedanalyse met duidelijke weergave van de gemeten waarden, uitleg en interpretatie door NovelCure van de onderzoeken, normwaarden en gemeten waarden, de samenhang en de conclusies die daar bijhoren. Het geheel geeft een blauwdruk van de gezondheidstoestand van dat moment zowel fysiek als mentaal.

NovelCure geeft daarbij een advies voor een therapie met producten die geselecteerd zijn op basis van de uitslag van het bloedonderzoek,
met bijbehorende kosten en een prognose.

De producten worden bij NovelCure besteld en per post geleverd. Voor vragen over de uitslag, het advies en voor vragen tijdens het volgen van een kuur, is NovelCure telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Een kuur is erop gericht dat de geselecteerde producten volgens dosering gedurende een periode van circa 3 maanden worden ingenomen.
De werking van basisproducten is gericht op het losmaken en afvoeren van opgehoopte stoffen die de processen blokkeren (vervuiling extracellulair en intracellulair) en aanvullende producten voegen die stoffen toe die het lichaam tekort komt om de processen weer volledig op gang te brengen.

Wat kan men verwachten tijdens de kuur?

Het lichaam is te zien als een ronde schijf met een graadmeter voor gezondheid die, zoals de klepel in een staartklok, bij een gezond lichaam onder in het midden hoort te staan.
Dan is er sprake van een goede balans. Bij de meeste van ons is er onbalans en staat de klepel uit het lood, teveel naar links of teveel naar rechts. Bij gebruik van de NovelCure producten wordt het lichaam ontgift en de klepel ‘losgewrikt’. De klepel komt los, manoeuvreert zich naar het balanspunt en schiet door naar de andere kant. In het balanspunt voelt u zich uitstekend, bij het doorschieten kunnen uw klachten tijdelijk verergeren of terugkeren. Dit proces kan zich een aantal malen herhalen tot het eikpunt zich in het balans en klachtvrije gebied bevindt.

Meer dan 10 jaar studie en onderzoek

Met een controlemeting na 3 maanden kan inzichtelijk worden gemaakt in welke mate de processen in het lichaam zijn verbeterd en met welke stoffen er verder bijgestuurd kan worden. Aan de hand van de het persoonlijk welbevinden op dat moment en de prognose van verdere verbeteringen volgend uit de analyse van de controlemeting, kan men besluiten tot een vervolgkuur.

Ervaringen van NovelCure

  • Naarmate biochemische processen in ons lichaam lang en vergaand ontregeld zijn, vraagt de weg naar herstel vaak meerdere kuren.
  • In dit proces kan men ervaren dat de historische evolutie van het ziektebeeld zich in omgekeerde volgorde voltrekt. Met andere woorden: eerder ervaren klachten in het ziekteproces kunnen zich weer voordoen op de weg terug, totdat alle klachten zijn verdwenen.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden