Over NovelCure

De NovelCure methode

 • Home
 • Over
 • NovelCure methode
NovelCure heeft de relatie uitgediept tussen ziektebeelden, het niet goed verlopen van biochemische processen in ons lichaam, de bijbehorende beelden van markers in ons bloed (eiwitten, vetzuren, en andere stoffen; het spectrum met de waarden en de onderlinge verhoudingen) en het meetbaar bijsturen van deze processen tot herstel met hulp van daarop afgestemde complexen van in de natuur voorkomende stoffen.
Meer dan 10 jaar studie en onderzoek

De NovelCure methode

Na uitgebreide studie en onderzoek is de volgende methode ontwikkeld waarmee oorzaken van stofwisselingsproblemen, immuniteitsstoornissen en infectiegevoeligheid worden blootgelegd en worden verholpen.

Achtereenvolgende stappen zijn :

 1. HIPP (Hypo Ionic Protein Profile) bloedonderzoek,
 2. Bepaling van het vetzuurprofiel in het bloed en diverse aanvullende markers
 3. NovelCure analysemethode, waarmee een zeer uitgebreid beeld verkregen wordt van het verloop van biochemische processen in het lichaam in relatie tot de gezondheid
 4. Vertaling van het aldus ontstane inzicht naar een diagnose over het functioneren van lichaamssystemen en de mate van aanwezigheid of het gemis van stoffen die essentieel zijn voor het goede verloop van processen
 5. Het volgen van een kuur met daarop geselecteerde natuurlijke extracten die als supplement gedurende 3 maanden worden ingenomen. De werking is gericht op het losmaken en afvoeren van opgehoopte (giftige) stoffen die de processen blokkeren (vervuiling extracellulair en intracellulair) en op suppletie van stoffen die het lichaam tekort komt om de processen weer volledig op gang te brengen.
 6. Evaluatie van de verbetering in het ziektebeeld en  herhaling van een controle van de bloedwaarden met wederom analyse van de biochemische processen en diagnose met evolutie van het functioneren van de lichaamssystemen.
 7. Indien nodig een vervolgkuur die afgestemd wordt op de laatste bloedanalyse.

Bij Ziektebeelden die al langere tijd in het lichaam aanwezig zijn, al dan niet tot uiting gekomen in klachten, kan de mate van ophoping van ongewenste stoffen en verstoring van de aansturing van processen, het nodig maken dat meerdere kuren noodzakelijk zijn.

Met de NovelCure analysemethode wordt met een biochemische scan een beeld verkregen op o.a. de volgende gebieden: 

 • Functioneren van onze immuniteitssystemen
 • Functioneren van de lever en nieren
 • Functioneren van de maag- en darmwerking
 • Functioneren van de aansturing van processen vanuit onze hersenen
 • Infectiegraad
 • Indicatie van maligniteit / ongewenste celvorming
 • De mate waarin aandoeningen chronisch zijn
 • Hoever terug in de tijd de oorsprong van een aandoening ligt

De samenhang van een reeks minder goed verlopende processen, is vaak terug te vinden bij bepaalde ziektebeelden. Dat is dan karakteristiek te noemen voor een ziekte. De middelen van NovelCure zijn telkens samengesteld met een reeks aan natuurlijke extracten die afgestemd is om deze minder goed verlopende processen te herstellen.

De NovelCure methode is er op gericht verstoorde processen weer op gang te brengen met behulp van een selectie van deze middelen en heeft de uiteindelijke doelstelling dat het lichaam deze processen zelf weer goed laat verlopen.

NovelCure streeft er naar om middelenafhankelijkheid te voorkomen.

De NovelCure methode is niet onprettig of belastend. (in tegenstelling tot onderzoeken zoals bijvoorbeeld endoscopie)

De NovelCure middelen zijn samengesteld uit natuurlijke stoffen en kennen geen bijwerkingen. (vergelijk dit met zware medicijnen zoals die bijvoorbeeld bij MS worden gebruikt)

Minder goed verlopende processen hoeven zich nog niet te uiten in een duidelijk ziektebeeld maar zijn dan wel een indicator voor een ziekte die in ontwikkeling is. De NovelCure methode is derhalve zeer goed inzet baar als preventief middel om verdere ontwikkeling van een ziekte te voorkomen.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden