NovelCure producten

waarborging van kwaliteit

  • Home
  • Over
  • onze producten

In de NovelCure methode wordt gebruik gemaakt van een samenspel van stoffen die in de natuur worden gevonden.

De middelen die gebruikt worden zijn grotendeels door NovelCure ontwikkelde producten, met een unieke samenstelling die een belangrijke rol speelt in de snelle resultaten van de NovelCure methode.

De producten bestaan uit capsules, vloeistoffen en crèmes waarin meerdere extracten zijn verwerkt van plantaardige oorsprong.

De daarvoor geselecteerde delen van planten (blad, bloesem, tak of wortel), worden zorgvuldig geoogst en de werkzame stoffen worden met
een uniek procedé gewonen (zonder verhitting of chemische middelen) waardoor de werkzame stoffen hun eigenschappen behouden.

Er wordt altijd uitgegaan van grondstoffen met een zo laag mogelijke vervuilingsgraad (o.a. lage PAK waarde) om extracten met hoge
zuiverheid te verkrijgen.

De bewerkingen, de samenstelling van de producten en de verpakking worden uitgevoerd in een moderne productiefaciliteit en staan onder
regie van NovelCure.

  • Voor waarborging van kwaliteit en veiligheid worden de volgende procedures en richtlijnen in acht genomen:
    GMP, HACPP, ISO 9000, EG 1924/2006
  • Positieve beoordelingen zijn ontvangen van de controle instanties VWA, AID en FAVV en ceritificeringsbureau DNV-Business Assurance
  • Voor samenstelling van de NovelCure producten is goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verkregen
  • Op NovelCure producten zijn een aantal patenten verleend in Europa en in de USA.

NovelCure producten hebben geen ongewenste bijwerkingen.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden