Koester een zwangere vrouw

De NovelCure methode

  • Home
  • Meer...
  • Koester een zwangere vrouw

Een video opname van een echogram laat bij een luide woordenwisseling van de ouders zien hoe de foetus opspringt als de onenigheid oplaait.
De opgeschrikte foetus kromt zijn lichaam en springt op, alsof hij zich op een trampoline bevindt, wanneer de ruzie gepaard gaat met het breken van glas.
Deze moderne techniek maakt een einde aan de mythe dat het ongeboren kind een onvoldoende ontwikkeld organisme is om te reageren op zijn voedingsomgeving.

Je vraagt je misschien af waarom de evolutie heeft gezorgd voor een systeem dat zoveel gevaren in zich draagt tijdens de foetale ontwikkeling en zo afhankelijk blijkt van de omgeving van de ouders. Maar in feite is het ingenieus systeem dat de overleving van nakomelingen helpt veilig te stellen. Uiteindelijk zal het kind namelijk toch in diezelfde omgeving terechtkomen. De informatie die via de perceptie van de ouders in hun omgeving wordt verkregen passeert de placenta en dringt door tot de fysiologie van de ongeborene. Zodoende wordt de foetus doeltreffend voorbereidt om met de toekomstige dringende behoeften die zich na de geboorte zullen aandienen, om te gaan. De natuur bereidt het kind eenvoudigweg voor om zo goed mogelijk in die omgeving te overleven. Het ondergraaft het idee dat onze eigenschappen -zowel positief als negatief- volledig door onze genen bepaald worden. Cellen worden veranderd en gevormd, gestuurd en bijgesteld door ervaringen die we opdoen onder invloed van de omgeving. In het HIPP en Vetzuur onderzoek kunnen we terugzien in de tijd, wanneer een biochemische ontregeling is ingezet, en wat een vermoedelijke oorzaak is. Het onderbouwt tevens mijn stelling, hoe belangrijk de omgeving van de moeder in verwachting is. Vooral tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen bij de moeder die blootgesteld wordt aan een hoog stress niveau (cortisol), direct cognitieve problemen worden geïntroduceerd bij haar baby. Te denken aan bijvoorbeeld ADHD, Dyslexie, ADD, Autisme. Dit alles in samenspraak met gebrek aan bepaalde stoffen zoals DHA en EPA op de hersenschors.

Leen Taal.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden