Startpakket aanvragen

De NovelCure methode

 • Home
 • Startpakket aanvragen

Bestel hier uw startpakket voor de bloedanalyse

U betaald een statiegeld van € 15,- voor een startpakket. Het startpakket wordt aan u verzonden nadat wij uw bestelformulier en de betaling van het statiegeld ontvangen hebben. Hiervoor maakt u € 15,- per startpakket over op rekeningnummer NL59INGB0681921471 op naam van NovelCure Bloedanalyse BV onder vermelding van startpakket en uw naam.

Inhoud van het startpakket

 • Informatie en instructie voor bloedafname
 • Intakeformulier tevens opdrachtformulier
 • Bloedbuisjes
 • Retourenvelop met safety bag

De bloedbuisjes zijn voorzien van een coating en derhalve beperkt houdbaar. Voor een behoud van de goede eigenschappen mogen de buisjes ook niet worden opengemaakt. De bloedbuisjes dienen binnen 4 weken na ontvangst van het startpakket en direct na bloedafname op de juiste wijze te worden teruggestuurd.

Het door u betaalde statiegeld wordt bij de berekening van de kosten van de bloedanalyse door NovelCure in mindering gebracht.

U kunt uw bloed laten afnemen in een Prikcentrum bij u in de buurt, de kosten daarvan betaalt u zelf. Vervolgens stuurt u alles gefrankeerd retour naar NovelCure. Wij nemen daarna contact met u op ter bevestiging van de ontvangst.
De rapportage volgt enkele weken later, zie ook Werking.

Storing

Attentie
Helaas hebben we een storing met ons contactformulier.

Gelieve uw aanvraag startpakket per e-mail zenden aan:

info@novelcure.nl

Noteer alle hieronder gevraagde informatie a.u.b.
Anders kunnen we uw verzoek niet verwerken.

 • Aanhef
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden